We gaan verhuizen

ENGLISH BELOW

Geachte patiënt,
We zijn verheugd aan te kondigen dat, na bijna 30 jaar, de praktijk zal verhuizen naar een nieuwe locatie.
Ons nieuwe adres wordt Parkweg 65, 2271 AE Voorburg.

Nieuwe locatie UwTandarts

Met deze verhuizing kunnen we onze patiënten betere faciliteiten en een betere bereikbaarheid bieden.
Wij zijn van mening dat deze stap onze bedrijfsvoering ten goede zal komen en ons in staat zal stellen om
uitstekende zorgverlening te blijven bieden.

We willen u verzekeren dat deze verhuizing geen invloed heeft op ons vermogen om onze verplichtingen richting
u als patiënt na te komen. We doen er alles aan om deze overgang zo naadloos mogelijk te laten verlopen.
Momenteel zijn we, samen met de architect, druk aan de tekentafel om het ontwerp af te ronden.
Naar verwachting zullen we in het derde kwartaal van 2024 verhuizen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze verhuizing, neem dan gerust contact met ons op.
Wij zullen u in de toekomst op de hoogte houden over de verhuizing.


Dear patient,

We are pleased to announce that, after nearly 30 years, the practice will be relocating to a new location.
Our new address will be Parkweg 65, 2271 AE Voorburg.

Nieuwe locatie UwTandarts

With this move, we aim to provide our patients with better facilities and improved accessibility.
We believe that this step will enhance our operational efficiency and enable us to continue delivering excellent healthcare.

We want to assure you that this relocation will not impact our ability to fulfill our commitments to you as a patient.
We are making every effort to ensure a seamless transition. Currently, we are working closely with the architect to finalize the design.
The expected move is in the third quarter of 2024.

If you have any questions or concerns about this relocation, please feel free to contact us.
We will keep you informed about the move in the future.