Tandartstarieven 2024

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt voor heel 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Code M/T* Prestaties Tarief
C001 Consult ten behoeve van een intake € 53,50
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75
C010 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126,72
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126,72
C013 * * Studiemodellen € 35,20
C014 Pocketregistratie € 42,24
C015 Parodontiumregistratie € 84,48
C020 Mondzorg aan huis € 21,20
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 29,57

Maken en/of beoordelen foto’s

Code M/T* Prestaties Tarief
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 19,71
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 14,78
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 84,48
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 84,48
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 30,98
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 38,02
X34 Beoordelen schedelfoto € 28,16
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 239,36
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40

Preventieve mondzorg

Code M/T* Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 15,78
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 15,78
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 31,68
M32 */** * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 21,12
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,04
M40 Fluoridebehandeling € 17,60
M61* * Mondbeschermer € 31,68
M80* * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 61,25
M81* * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 33,79

Verdoving

Code M/T* Prestaties Tarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 17,60
A15 Oppervlakte verdoving € 9,15
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie € kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 56,32

Verdoving door middel van een roesje

Code M/T* Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 35,20
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 35,20
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 44,48

Vullingen

Code M/T* Prestaties Tarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 29,57
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 47,17
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 61,25
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 89,41
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 43,65
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61,25
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 75,33
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 99,97
V91 Eénvlaksvulling composiet € 56,32
V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92
V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00
V94 Meervlaksvulling composiet € 112,64
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 84,48
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) € 31,68
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 17,60
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 7,04
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 14,08
V80* * Wortelkanaalstift € 40,83
V85* * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75

Wortelkanaalbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49,28
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 38,72
E60* * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 56,32
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 58,12
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126,72
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 183,04
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 239,36
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295,68
E85 Elektronische lengtebepaling € 17,60
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 21,12
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56,32
E51 Verwijderen van kroon of brug € 42,24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 35,20
E53 Verwijderen van wortelstift € 49,28
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35,20
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35,20
E56* * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 49,28
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35,20
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98,56
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63,36
E63* * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 52,80
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 56,32
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70,40
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35,20
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 56,32
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21,12
E97* * Uitwendig bleken per kaak € 88,00
E40 Directe pulpa-overkapping € 35,20
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 14,08
E43* * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 28,16
E44 Verwijderen spalk, per element € 7,04
E31 Snij-/ hoektand € 140,80
E32 Premolaar € 197,12
E33 Molaar € 253,44
E34* * Aanbrengen retrograde vulling € 28,16
E36* * Het trekken van een element met re-implantatie € 98,56
E37 Kijkoperatie € 84,48
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 70,40
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95,04
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 70,40

Kronen en bruggen

Code M/T* Prestaties Tarief
R08* * Eénvlaks composiet inlay € 84,48
R09* * Tweevlaks composiet inlay € 161,92
R10* * Drievlaks composiet inlay € 211,20
R11* * Eénvlaksinlay € 126,72
R12* * Tweevlaksinlay € 197,12
R13* * Drievlaksinlay € 281,60
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 35,20
R24* * Kroon op natuurlijk element € 309,76
R34* * Kroon op implantaat € 281,60
R29* * Confectiekroon € 63,36
R31 Opbouw plastisch materiaal € 70,40
R32* * Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40
R33* * Gegoten opbouw, directe methode € 140,80
R40* * Eerste brugtussendeel € 211,20
R45* * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176,00
R50* * Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20
R55* * Gipsslot met extra afdruk € 35,20
R60* * Plakbrug zonder preparatie € 140,80
R61* * Plakbrug met preparatie € 211,20
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 49,28
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77,44
R71* * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 77,44
R74* * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16
R75* * Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20
R91* * Wortelkap met stift € 176,00
R78* * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48
R79* * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80
R80* * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 35,20
R85* * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 14,08
R90* * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Behandelingen kauwstelsel

Code M/T* Prestaties Tarief
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 126,72
G22 Verlengd onderzoek OPD € 253,44
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 112,64
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 73,92
G62* * Stabilisatieopbeetplaat € 190,08
G68* * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 56,32
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 84,48
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 142,21
G44* * Therapeutische injectie € 77,44
G46* * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 56,32
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 140,80
G10 Niet-standaard beetregistratie € 105,60
G11 Scharnierasbepaling € 105,60
G12 Centrale relatiebepaling € 98,56
G13 Protrale/laterale bepalingen € 70,40
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 633,61
G16 Therapeutische positiebepaling € 35,20
G20 Beetregistratie intra-oraal € 70,40
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 38,02
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 35,20
G65* * Indirect planmatig inslijpen € 387,21
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 70,40
G69* * Beetbeschermingsplaat € 77,44
G33* * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 70,40
G71* * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 352,01
G72 Controlebezoek MRA € 35,20
G73* * Reparatie MRA met afdruk € 56,32
G74 * * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 95,04

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Code M/T* Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies € 52,80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 39,42
H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36
H26 Hechten weke delen € 77,44
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 70,40
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70,40
H33 Hemisectie van een molaar € 84,48
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 84,48
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 42,24
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 112,64
H44 Primaire antrumsluiting € 77,44
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56
H60 Marsupialisatie € 98,56
H65 Primaire sluiting € 190,08
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190,08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133,76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225,28

Kunstgebitten

Code M/T* Prestaties Tarief
P001* * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 105,60
P002* * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 211,20
P003* * Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 288,64
P004* * Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 394,25
P020* * Volledig kunstgebit bovenkaak € 211,20
P021* * Volledig kunstgebit onderkaak € 281,60
P022* * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 457,61
P023* * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 140,80
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 76,03
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 35,20
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 70,40
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 42,24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 95,04
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 17,60
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 56,32
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 21,12
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 105,60
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 70,40
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 49,28
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 49,28
P062* * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 99,27
P063* * Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 99,97
P064* * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 86,59
P065* * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 90,11
P066* * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 197,12
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 35,20
P068* * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P069* * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P070* * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P071* * Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P072* * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32

Tandvleesbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T042 Consult parodontale nazorg € 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 228,80
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 352,01
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 422,41
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 88,00
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 123,20
T102 Tandvleescorrectie, per element € 66,88
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 176,00
T111* * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 422,41
T112* * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 140,80
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 228,80
T121 Kroonverlenging per element € 228,80
T122 Kroonverlenging per sextant € 422,41
T141 Tandvleestransplantaat € 133,76
T142* * Recessie bedekking met verplaatste lap € 422,41
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38
T161 ** * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04
T163* * Toepassing lokaal medicament € 76,03
T164* * (Draad)Spalk € 28,16
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70,40

Implantaten

Code M/T* Prestaties Tarief
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 120,94
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 78,06
J011* * Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 120,09
J012* * Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 90,07
J013* * Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen € 180,13
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 54,04
J020* * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft € 288,21
J021* * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 180,13
J022* * Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak € 174,13
J030* * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 102,07
J031* * Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 156,11
J032* * Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 72,05
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 275,00
J041 Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak € 113,48
J042* * Plaatsen eerste tandvleesvormer € 90,07
J043* * Plaatsen volgende tandvleesvormer € 42,63
J044 Verwijderen implantaat € 39,63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat €198,14
J046 Vervangen eerste implantaat € 274,40
J047 Vervangen volgend implantaat € 113,48
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant € 209,55
J049 Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit € 611,85
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik € kostprijs
J051* * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 24,02
J052 Prepareren donorplaats € 162,12
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 81,06
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 126,09
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 135,10
J056* * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 138,10
J057 Kosten implantaat € 387,76
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 12,01
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat €28,22
J060* * Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 312,23
J070* * Plaatsen eerste drukknop € 144,11
J071* * Plaatsen elke volgende drukknop €42,03
J072* * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 246,18
J073* * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 78,06
J080* * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 618,45
J081* * Klikgebit in de onderkaak € 402,29
J082* * Klikgebit in de bovenkaak € 402,29
J083* * Omvorming tot klikgebit € 120,09
J084* * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 156,11
J085* * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 180,13
J086* * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 210,15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 102,07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 132,10
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 162,12
J180* * Gedeeltelijk klikgebit van kunststof € 211,20
J181* * Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) € 394,25
J183* * Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit € 120,09
J184* * Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 108,08
J100* * Opvullen klikgebit zonder staafdemontage € 168,12
J101* * Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten € 210,15
J102* * Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten € 240,18
J103* * Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 270,20
J104* * Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 21,12
J105* * Reparatie klikgebit zonder staafdemontage € 66,05
J106* * Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten € 126,09
J107* * Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten € 156,11
J108* * Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 186,14
J109* * Verwijderen en vervangen drukknop € 30,02
J110* * Opvullen gedeeltelijk klikgebit € 168,12
J111* * Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk € 21,12
J112* * Reparatie gedeeltelijk klikgebit € 66,05

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Code M/T* Prestaties Tarief
U25* * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 16,03
U35* * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 18,50
U05* * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 18,50

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Code M/T* Prestaties Tarief
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 16,03
Y02 Onderlinge dienstverlening € Maximum

Consultatie en diagnostiek

Code M/T* Prestaties Tarief
F121 Eerste consult € 26,75
F122 Herhaalconsult € 26,75
F123 Controlebezoek € 16,81
F124 Second opinion € 126,72
F125* * Maken gebitsmodellen € 20,57
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 74,26
  • * M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
  • ** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
  • 1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
  • Voor meer informatie, bekijk de volgende bronnen: tarievenboekje 2024, Mondzorgkosten.nl en Allesoverhetgebit.nl.