Tandartsverzekeringen

Restitutie-polissen en tandartsverzekeringen

De tandartstarieven in Nederland worden al jaren door de overheid bepaald en behoren, prijs en kwaliteit in ogenschouw nemende, tot de laagste van Europa. De tandarts voor volwassenen zit niet in het basispakket en is een privé uitgave, die u wel of niet verzekerd, maar waarbij de overheid de prijs bepaalt.

De zorgverzekeraars krijgen steeds meer macht en gaan alles in de zorg bepalen. Zorgverleners en verzekeringsnemers hebben niks meer in te brengen. Ook het recht op vrije artskeuze staat onder druk. Zorg daarom dat u altijd vrije artskeuze heeft door een restitutie polis af te sluiten en geen natura polis. Bij een natura polis bepaalt de zorgverzekeraar naar welke arts u mag en niet u. De zorgverzekeraar zal u trachten te dwingen naar een zorgverlener te gaan, met wie zij een contract hebben afgesloten. Deze zo goedkoop mogelijk ingekochte zorg is natuurlijk allerminst een garantie voor kwaliteit. Gaat u dan vervolgens toch naar een zorgverlener van uw keuze, dan is het mogelijk dat er maar een gedeelte of helemaal niets vergoed wordt.

Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd voor de tandarts vanuit de basisverzekering. Volwassenen kunnen zelf kiezen of zij zich voor tandartskosten aanvullend willen verzekeren of niet. Uit onderzoeken blijkt dat meer dan 90% van de verzekerden, gemiddeld genomen, meer premie, voor deze aanvullende verzekering betalen dan dat zij uitgekeerd krijgen. Bij grote uitgaven dekt de verzekeraar slechts een klein gedeelte, terwijl in een ander jaar, met minder kosten, u veel premie betaald waar u feitelijk geen gebruik van maakt.

Maar misschien is het voor u helemaal niet aantrekkelijk om u op deze manier te verzekeren.  Het blijft een rekensommetje en er zijn ook nog andere beperkingen. Steeds meer bemoeien verzekeraars zich inhoudelijk met de zorg, waar zij eigenlijk geen verstand van hebben. Ze gaan min of meer op de stoel van de tandarts zitten en bepalen wat wel of niet mag. Dit kan tot een conflict leiden waar zij bepaalde codes niet meer willen vergoeden of verbieden, terwijl ze wel nodig zijn om tot een kwalitatief goede behandeling te komen. In overleg met u zullen wij zoeken naar een aanvaardbare oplossing.

Wij gaan voor kwaliteit. U ook?
Stichting SOH maakt het volgende satirische filmpje over de toegenomen macht van de zorgverzekeraar. Klik op het logo van SOH om het filmpje te bekijken.